1. Produkty sprzedawane w sklepie są objęte gwarancją dystrybutora lub producenta.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy:
  Sklep SmartBest
  ul. Dworcowa 28/22
  14-400 Pasłęk
  .
 6. W wypełnionym formularzu reklamacyjnym należy podać dane kupującego, datę zakupu, numer zamówienia oraz opisać szczegółowo wadę produktu i okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 5.